Geurbeheersing

Ecosorb

Ecosorb

Ecosorb

Natural odor control

Stofwasser DWP

Stofwasser DWP

De oplossing voor stofopvang afkomstig van de natuursteenbewerking of van afvalverwerking.
Ideaal voor het wassen van chemische dampen uit de lucht en voor het bestrijden van geurhinder.